Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 8, 709 - 718

Overzichtsartikel

Cognitieve stoornissen bij patiënten met een bipolaire stoornis: determinanten en consequenties

M.J. Eldering, S. Schouws, B. Arts, N. Jabben

achtergrond Onderzoek naar de aard en omvang van cognitieve stoornissen bij patiënten met een bipolaire stoornis heeft het afgelopen decennium een vlucht genomen naar aanleiding van bevindingen dat deze stoornissen kunnen blijven voortbestaan wanneer de stemmingssymptomen in remissie zijn en het psychosociale functioneren kunnen beïnvloeden.
doel Een overzicht geven van de actuele stand van zaken betreffende de aard en ernst van deze stoornissen bij patiënten met een bipolaire stoornis, beschrijven van de beïnvloedende factoren, zoals ziektekenmerken, comorbiditeit en psychofarmaca en ten slotte de consequenties van cognitieve stoornissen.
methode Literatuuronderzoek in PubMed.
resultaten Stoornissen in aandacht, geheugen en executief functioneren komen voor tijdens zowel depressie als manie en kunnen blijven bestaan in afwezigheid van stemmingssymptomen. De exacte oorzaak van de cognitieve stoornissen is onbekend. Persisterende cognitieve stoornissen interfereren frequent met het dagelijks functioneren.
conclusie Aangezien er bij behandeling van de bipolaire stoornis gestreefd wordt naar volledig herstel en niet alleen naar herstel van klinische symptomen, is het belangrijk rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van cognitieve stoornissen bij deze doelgroep.

trefwoorden bipolaire stoornis, cognitie, determinanten, neuropsychologie, psychosociaal functioneren