Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 8, 719 - 730

Overzichtsartikel

Bewegingsgerichte interventies in de multidisciplinaire behandeling van eetbuistoornissen; een literatuuronderzoek

D. Vancampfort, J. Vanderlinden, G. Pieters, A. De Herdt, A. Schueremans, A. Adriaens, W. Van Der Borght, M. De Hert, M. Probst

achtergrond Meer dan driekwart van de mensen met een eetbuistoornis is onvoldoende fysiek actief.
doel Inventariseren van de wetenschappelijke evidence voor bewegingsgerichte werkvormen bij mensen met een eetbuistoornis.
methode PubMed, PsycInfo, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Cochrane Library, Physiotherapy Evidence Database, het Tijdschrift voor Psychiatrie, het Tijdschrift voor vaktherapie en Actuele Themata uit de psychomotorische therapie werden gescreend van januari 1994 tot augustus 2011. De methodologische kwaliteit van de studies werd nagegaan aan de hand van een checklist. Bewijs voor de effectiviteit van de interventies werd samengevat door middel van een best-evidencesynthese.
resultaten Acht studies voldeden aan de in- en exclusiecriteria. Er werd sterk bewijs gevonden voor een significante gewichtsafname na bewegingsinterventies. Dit gold ook voor sterkere vermindering van depressieve symptomen na een combinatie van bewegen en cognitieve gedragstherapie (cgt) dan na cgt alleen. Er was beperkt bewijs voor de bevinding dat de combinatie van bewegen en cgt leidt tot minder eetstoornissen dan cgt alleen. Ook was er beperkt bewijs voor de gunstige effecten van yoga op zowel gewichtsverlies als het verminderen van eetstoornissen. Er zijn indicatieve bevindingen voor de gunstige effecten van wandelen op het verminderen van de eetstoornis.
conclusie Bewegingsgerichte werkvormen dienen een betekenisvolle plaats te krijgen binnen de multidisciplinaire behandeling van eetbuistoornissen.

trefwoorden eetbuistoornis, lichaamsbeweging, psychomotorische therapie