Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 8, 747 - 751

Gevalsbeschrijving

Het syndroom van Kleine-Levin en de behandeling met methylfenidaat

S.H.A. Brouns, J. Schieveld, C. Leue

samenvatting Een 17-jarige jongeman werd naar de medisch-psychiatrische unit verwezen wegens recidiverende slaapaanvallen, gepaard gaande met hyperfagie, hyperseksualiteit en cognitieve veranderingen. In 3 jaar had hij meer dan 10 periodes van hypersomnie met een duur van 8 tot 16 dagen. De klinische presentatie deed denken aan het kleine-levinsyndroom. De symptomen verdwenen na behandeling met methylfenidaat, maar het was niet duidelijk of dit toe te schrijven was aan de medicatie of aan het zelflimiterende karakter van de aandoening. Door de variatie van de symptomen en het ontbreken van objectiverend diagnostisch onderzoek wordt dit syndroom klinisch vaak niet herkend.

trefwoorden episodische hypersomnie, kleine-levinsyndroom, psychostimulantia, stemmingsstabilisatoren