Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 645 - 645

11 09 cohen opt1

Liaisonpsychiatrie en psychosomatiek

Handbook of AIDS psychiatry

Mary Ann Cohen, Harold W. Goforth, Joseph Z. Lux, Sharon M. Batista, Sami Khalife, Kelly L. Cozza, Jocelyn Soffer (Red.)

Oxford University Press, Oxford/New York 2010 384 pagina’s, isbn 978-0-19-537257-1, £ 35,-

Na het Comprehensive textbook of aids psychiatry van Cohen en Gorman (New York: Oxford University Press, 2007) verschijnt er in 2010 een nieuw Handbook of aids psychiatry . In dit meer op de klinische praktijk gerichte boek zijn enige hoofdstukken uit het Comprehensive textbook in aangepaste vorm overgenomen en ook één van belangrijkste auteurs (M.A. Cohen) is de zelfde persoon.

Waarin verschillen nu beide boeken? Ten ­eerste is dit de omvang: het Handbook bevat de helft aan aantal pagina’s. Ten tweede de opzet: het Handbook richt zich veel meer dan het Comprehensive textbook op de klinische praktijk en op strategieën voor primaire en secundaire preventie.

In het handboek worden er hoofdstukken gewijd aan psychiatrische consultatie bij patiënten met hiv en aids, de diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij hiv en aids wordt besproken en de mogelijkheden van behandeling met psychotherapie en farmacotherapie van deze psychiatrische stoornissen. Auteurs maken gebruik van een biopsychosociaal model bij consultatie en behandeling van de patiënten met hiv-besmetting of aids en er zijn bruikbare vragenlijsten opgenomen voor het afnemen van een anamnese naar seksualiteit, risicogedrag, suïcidaliteit, agressiviteit en middelengebruik.

Het handboek is in ook onze landen goed bruikbaar, behoudens de twee laatste hoofdstukken over juridische aspecten en psychiatrische voorzieningen; deze zijn van toepassing op de situatie in de vs . Bij eventuele aanschaf is het Handbook volgens mij te prefereren boven het Comprehensive textbook . Het eerste is beter leesbaar, compacter en goedkoper. Indien u al in bezit bent van het tekstboek, biedt het handboek weinig meerwaarde. Het handboek is relevant voor psychiaters die werken met aidspatiënten en voor ziekenhuispsychiaters.

Leo Timmerman