Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 635 - 636

11 240 jabben opt

Stemmings- en angststoornissen

Bipolaire stoornis. In de reeks: Diagnostiek en behandeling voor de professional

Nienke Jabben, Baer Arts

Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2011 112 pagina’s, isbn 978-90-79729-43-2, € 29,50

In de reeks ‘Diagnostiek en behandeling voor de professional’ is onlangs het boekje Bipolaire stoornis verschenen. Het doel van het boek is om psychologen, psychiaters en andere therapeuten van praktische evidence-based informatie over diagnostiek en behandeling te voorzien. Het boek bestaat uit vier hoofdstukken, achtereenvolgens over de problematiek, de theorie en modellen, de diagnose en indicatiestelling en ten slotte de behandeling.

In het eerste hoofdstuk wordt beknopt informatie gegeven over diagnostiek, epidemiologie, beloop en comorbiditeit. Enkele gevalsbeschrijvingen illustreren de theoretische tekst. Het tweede hoofdstuk behandelt de verschillende theorieën en modellen; zowel biologische als psychologische aspecten komen hier aan bod. In de beperkte ruimte die beschikbaar is, wordt veel informatie verstrekt. De geïnteresseerde lezer wordt via literatuurverwijzingen verder op weg geholpen. In het hoofdstuk over diagnose en indicatiestelling worden de verschillende diagnostische instrumenten helder op een rijtje gezet. In het laatste hoofdstuk komt de behandeling van de bipolaire stoornis aan bod. Dit hoofdstuk leunt sterk op de Nederlandse richtlijn voor de bipolaire stoornis, waar ook duidelijk naar verwezen wordt. Ook dit hoofdstuk is informatief en hoewel niet geheel compleet staan de relevantste zaken er wel duidelijk in beschreven.

Verder is vermeldenswaard dat op de website van de uitgever een toets te vinden is van 40 vragen waarmee de lezer kan controleren of hij of zij wat van het boek heeft opgestoken. De toetsvragen zijn relevant, soms natuurlijk ook wat gedetailleerd, maar over het geheel genomen goed te maken. De website was op het moment van schrijven (1 november 2011) nog niet in staat een behoorlijk certificaat op naam te produceren en het is niet duidelijk of accreditatie bij de NVvP geregeld is. Maar het idee op zich is prima. Het maakt het boek goed bruikbaar in opleidingssituaties. Daarnaast is het ook geschikt voor de behandelaar die niet elke dag met patiënten met een bipolaire stoornis te maken heeft. De benodigde informatie is vlot op te zoeken.

Paul Bouvy