Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 647 - 648

11 61 barkley opt

Ontwikkelingsstoornissen

ADHD in adults. What the science says

Russell A. Barkley, Kevin R. Murphy, Mariellen Fischer

The Guilford Press, New York/London 2010 500 pagina’s, isbn 978-1-60918-075-1, £ 19,-

Het betreft hier een paperbackeditie van de (eind) 2008 verschenen hardcoverversie van een gerenommeerd boek, althans onder specialisten die met volwassenen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit ( adhd ) werken.

Wat maakt het boek zo bijzonder? Het feit dat het een grondig overzicht biedt van de sociodemografische, neuropsychologische en klinische kenmerken van volwassenen met adhd ? Ja, maar dat doen andere boeken ook wel… Nee, dit boek is vooral bijzonder omdat de auteurs dit overzicht geven op basis van de bevindingen uit twee grootschalige studies die telkens naast elkaar worden geplaatst. De eerste is de Milwaukee-studie, een langdurige follow-upstudie van jongens met adhd (gecombineerde type) en een groep gezonde controlepersonen tot in de volwassenheid (circa 27 jaar). De tweede is de umass -studie, een studie genoemd naar de University of Massachusetts Medical School. In deze laatste studie worden volwassenen bij wie adhd werd gediagnosticeerd in een gespecialiseerd poliklinisch centrum, vergeleken met volwassenen uit een lokaal gerekruteerde gezonde controlegroep en volwassenen die naar dezelfde polikliniek werden verwezen, maar uiteindelijk geen adhd blijken te hebben (maar vaak wel andere psychiatrische problemen).

Zoals de auteurs zelf uitleggen, gaat het hier om genoeg materiaal voor multipele afzonderlijke publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, maar toch kozen ze voor een bundeling in boekvorm om een beter totaalbeeld te schetsen voor de lezers. Zo kunnen ze meer ruimte nemen om de data in een klinische context te plaatsen en publiceren ze de bevindingen sneller dan dit mogelijk zou zijn in afzonderlijke publicaties, doordat ze nu het review proces passeren. De auteurs meenden dat het werkveld snel behoefte had aan de vele klinische implicaties die voortvloeien uit hun grootschalige projecten. Dat klinkt misschien arrogant, maar is wel te begrijpen wanneer we denken aan de ontwikkeling van de diagnostische criteria voor adhd in de dsm -5.

Wat mij betreft zijn de auteurs in ieder geval geslaagd in hun opzet. Zo bevat het boek heel interessante bevindingen over de beginleeftijd van de symptomen van adhd , over de discriminerende waarde van deze symptomen in de differentiatie van ‘normaliteit’ en van andere psychiatrische stoornissen, over aanwezige psychiatrische comorbiditeit, en vooral over de impact van adhd op het functioneren van volwassenen. Hoewel de hardcovereditie al enkele jaren op de markt is, blijft het boek zeker de moeite waard.

Steven Stes