Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 633 - 634

11 167 muser opt

Schizofrenie en psychose

Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose. Een richtlijn voor effectieve behandeling

Kim T. Mueser, Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake, Lindy Fox

De Tijdstroom Uitgeverij, Utrecht 2011 600 pagina’s, isbn 978-90-5898-186-8, € 58,-

De geïntegreerde behandeling gaat uit van het gelijktijdig behandelen van twee problemen; een doelgroep die moeilijk te behandelen is. De auteurs beschouwen dubbele diagnose als het samengaan van een ernstige psychische stoornis met middelenmisbruik. Het gaat dus niet enkel over de combinatie van psychotische problematiek en middelenmisbruik, zoals we dat in Belgische proefprojecten zien.

Het eerste deel schetst de grondbeginselen van de geïntegreerde behandeling. Het geeft de lezer de mogelijkheid om zelfs vanuit beperkte kennis een duidelijk zicht te krijgen op wat verder in het boek wordt uitgediept. Bovendien komen ook organisatorische factoren aan bod die van belang zijn vanuit een meer beleidsmatig uitgangspunt.

In deel twee wordt het assessment uitgediept. Wat is de primaire en secundaire diagnose? De raad is hieraan niet te veel tijd te besteden. Beide stoornissen kunnen beter als primair beschouwd worden, in het assessment opgenomen en behandeld. Vervolgens gaan de auteurs gedetailleerd in op de functieanalyse: hoe wordt die opgesteld en gebruikt om doelen te stellen in de behandeling?

De individuele benadering is de focus in deel drie. Het doel en de methodiek van het casemanagement beslaan een heel hoofdstuk. Men gaat ook in op motivationele gesprekstechnieken en cognitieve gedragstherapie.

Deel vier gaat over groepsinterventies. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overwegingsgroepen enerzijds, gericht op motivatie om iets aan het middelenmisbruik te doen, en actieve behandelgroepen anderzijds, gericht op het verder beperken van het middelenmisbruik of op het volhouden van abstinentie. Tot slot is er een hoofdstuk over socialevaardigheidstraining.

Deel vijf draait rond werken met familie: van samenwerken met familie, familiegroepen tot familietherapie. In deel zes komt een aantal overige thema’s aan bod zoals woonvormen, arbeidsrehabilitatie, farmacotherapie en drang- en dwang­interventies. Tot slot geven de auteurs een overzicht van het onderzoek over dubbele diagnose. In de bijlage zijn heel wat assessments en praktische voorbeelden opgenomen.

Het is een boek gericht op de hulpverlener in het werkveld. In elk hoofdstuk staan praktijkvoorbeelden. Zowel de startende hulpverlener als de meer ervarene kan eruit bijleren. Het boek hoeft zelfs niet integraal gelezen te worden, men kan een deel uitkiezen. In zeven delen biedt het een mooi overzicht over al wat er bij de behandeling van mensen met een dubbele diagnose komt kijken.

Katrien Reynaert