Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 655 - 655

11 60 wieland opt

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Dissociation in traumatized children and adolescents

Sandra Wieland (Red.)

Routledge Taylor & Francis, New York/London 2010 358 pagina’s, isbn 978-0-415-87749-7, £ 24,99

Dissociatie is een ingewikkeld fenomeen, zeker bij kinderen. Wat is dissociatie? Wat is of zijn de klinische manifestatie(s)? En hoe moeten we dit fenomeen begrijpen? Dit boek gaat in op deze klinisch relevante vragen. De redacteur van dit boek is Sandra Wieland. Zij is een Amerikaans psychologe en directrice van de International Society for the Study of Trauma/Dissociation, en van daaruit de aangewezen persoon om over dit onderwerp een boek te schrijven.

 

Vervolgens komen diverse therapeuten aan het woord, die ieder in een hoofdstuk aan de hand van een gevalsbeschrijving duidelijk maken wat dissociatie is en hoe je er als therapeut mee om kunt gaan. Het gaat om zeven hoofdstukken met gevalsbeschrijvingen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Dit gedeelte geeft daarmee een goed inzicht in de ontwikkelingsaspecten bij dissociatie.

Het boek wordt afgesloten met een concluderend hoofdstuk. Wieland geeft aan dat de therapeuten in haar boek werken vanuit verschillende conceptuele kaders, maar dat er ook belangrijke overeenkomsten zijn , zoals de aandacht voor de gehechtheidsrelatie, het creëren van een gevoel van veiligheid en inwendige rust en het geven van psycho-educatie over trauma en dissociatie.

Voor de therapeut die met dissociatie te maken heeft, is dit een prachtig boek. Helaas is de wetenschappelijke kennis van dissociatie nog beperkt en blijft het bij gevalsbeschrijvingen. Op naar meer evidence !

Ramon Lindauer