Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 627 - 628

11 117 achilles opt

Algemene psychiatrie

Handboek spoedeisende psychiatrie (2de druk)

R.A. Achilles, R.J. Beerthuis, W.M. van Ewijk (Red.)

Benecke, Amsterdam 2011 564 pagina’s, isbn 978-90-73637-70-2, € 69,-

De tweede editie is afgeslankt (van 683 naar 564 pagina’s) en van een nieuwe lay-out voorzien en is daardoor aangenamer te lezen. Nieuwe hoofdstukken betreffen spoedeisende crisisinterventie en persoonlijkheidsstoornissen, forensische psychiatrie en spoedeisende zorg aan huis. De herziene indeling is een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerste editie en bestaat uit: introductie, algemene werkwijze, ziektebeelden, bijzondere patiëntengroepen, kwaliteit en management.

De introductie en de hoofdstukken over de algemene werkwijze beschrijven zeer uitvoerig en onderbouwd de fundamenten van de spoedeisende psychiatrie: in vergelijking met andere internationale handboeken is dit waarschijnlijk het volledigste overzicht. Aan dit raamwerk kunnen overige delen en hoofdstukken worden opgehangen. Niet alle hoofdstukken (bijvoorbeeld die over slaapstoornissen en obsessieve-compulsieve stoornis) lijken even relevant voor de spoedeisende psychiatrie. Dankzij de nieuwe indeling en de beknoptheid van deze hoofdstukken ondermijnt dit niet de spankracht van het handboek; dit in tegenstelling tot de eerste editie.

Bij de recensie van de eerste editie in 2006 werd dit handboek aangeprezen als een ‘must-read’ inzake spoedeisende psychiatrie. Voor deze tweede editie geldt dit nog steeds en zelfs meer.

Jürgen de Fruyt