Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 6, 517 - 526

Overzichtsartikel

Neuro-endocriene correlaten van burn-out

J. Verhaeghe, F. Van Den Eede, H. Van Den Ameele, B.G.C. Sabbe

samenvatting
achtergrond
De symptomen van burn-out vertonen gelijkenissen met die van een depressieve stoornis enerzijds en die van het chronischevermoeidheidssyndroom anderzijds. De neuro-endocriene correlaten van deze beide aandoeningen zijn echter tegengesteld; respectievelijk een hyper- versus een hypofunctie van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas (hpa-as).
doel Aan de hand van een systematisch literatuuroverzicht nagaan of burn-out gepaard gaat met een hyper- dan wel een hypofunctie van de hpa-as.
methode In de database van PubMed werd gezocht naar Engelstalige artikelen via combinatie van Mesh-termen ‘burnout syndrome’ en ‘burnout’ enerzijds, en ‘adrenocorticotropic hormone’, ‘corticotropin releasing factor’, ‘hypothalamic pituitary adrenal axis’ en ‘cortisol’ anderzijds. Dit leverde 16 originele onderzoeksartikelen en één meta-analyse op.
resultaten Het functioneel onderzoek wijst op een hypersuppressie van de hpa-as na cortisol. De bevindingen betreffende de basale cortisolniveaus zijn globaal genomen minder consistent, maar de meta-analyse wijst in de richting van een negatieve samenhang tussen burn-out en cortisol. Er werden geen studies uitgevoerd met fysiologische, fysieke of psychologische stressfactoren bij burn-out.
conclusie Burn-out hangt voornamelijk samen met een hypofunctie van de hpa-as en vertoont op neuro-endocrien vlak dus eerder kenmerken van een uitputtingssyndroom. Verder onderzoek met functionele stresstesten is echter noodzakelijk om het neuro-endocriene profiel in kaart te brengen, evenals het verband met de immunologische ontregelingen.

trefwoorden adrenocorticotroop hormoon, burn-outsyndroom, cortisol, dexamethason, hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas