Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 399 - 401

Ingezonden brief

Reactie op ‘Reorganisatie van de Belgische ggz; betere zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening?’

J. Verbelen