Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 377 - 382

Korte bijdrage

Klinische variant van mentaliserenbevorderende therapie voor patiënten met cluster A-persoonlijkheidsstoornis

J. Blom, S. Colijn

achtergrond Ondanks de ernst van de stoornis komt slechts een klein deel van patiënten met cluster A-persoonlijkheidsproblematiek in behandeling in de ggz. In de internationale literatuur is geen enkele beschrijving te vinden van een niet-medicamenteuze behandelvorm, specifiek voor deze doelgroep, en evenmin onderzoek dat zich richt op het vaststellen van de effectiviteit van een behandeling.
doel Beschrijven van de ontwikkeling van een stapsgewijs afgebouwde klinische behandelvorm voor ernstige cluster A-persoonlijkheidsstoornissen.
methode Overzicht van het spaarzame onderzoek en relevante klinische ervaring.
resultaten De argumenten voor een stapsgewijs afgebouwde klinische variant van mentaliserenbevorderende therapie en de praktische uitwerking daarvan worden besproken.
conclusie Een klinische behandelvorm is ontwikkeld, die in onderzoek getoetst gaat worden.

trefwoorden cluster A persoonlijkheidsstoornis, klinische behandeling, mentaliserenbevorderende therapie.