Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 197 - 201

Korte bijdrage

De rol van de behandelaar: de ‘vergeten’ factor in ROM

K. de Jong

achtergrond Routine outcome monitoring (rom) kan de kwaliteit van de behandeling alleen verbeteren als de behandelaar openstaat voor de rom-informatie.
doel Meer inzicht krijgen in kenmerken van de behandelaar die van invloed zijn op de attitude tegenover rom-feedback.
methode Bij behandelaars werd een vragenlijst afgenomen om hun attitude tegenover de rom-feedback te meten. Zes maanden later werd bij een aantal behandelaars een vragenlijst afgenomen om barrières in het gebruik van rom-feedback na te gaan.
resultaten Vooral behandelaars met een voorkeur voor externe feedback en behandelaars die de feedback als valide ervoeren, hadden een positieve houding ten opzichte van rom. Als barrière voor het gebruiken van feedback noemden behandelaars andere taken die om aandacht vragen en gebrek aan tijd.
conclusie Het is belangrijk om bij de implementatie van rom meer aandacht te hebben voor de rol van de behandelaar.

trefwoorden feedback, routine outcome monitoring, therapeuteffecten