Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 191 - 196

Korte bijdrage

De invloed van de duur van behandeling op het interpreteren van ROM-metingen bij ACT

C.L. Mulder, H.E. Kortrijk

achtergrond Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa) zijn meestal langdurig in zorg. Wanneer patiënten uit zorg raken, kan dit tot problemen leiden bij de interpretatie van de data verkregen bij routine outcome monitoring (rom).
doel Beschrijven van het verband tussen de uitval en de behandelduur aan de ene kant en patiëntkenmerken en de scores op een rom-uitkomstmaat, de Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule (cansas), aan de andere kant.
methode Jaarlijkse cansas-metingen bij patiënten in behandeling bij assertive community treatment(act)-teams.
resultaten Er werden 2946 cansas-metingen gedaan bij 1041 patiënten die gemiddeld 1,4 jaar in behandeling waren bij een act-team sinds hun eerste rom-meting. Patiënten die in behandeling bleven, waren relatief vaker man, waren vaker buiten Nederland geboren en hadden vaker een psychotische stoornis of een middelengebonden stoornis dan patiënten die uit behandeling gingen. Patiënten die langer in zorg bleven, hadden bij aanvang van de behandeling en tijdens de laatste vervolgmeting meer onvervulde zorgbehoeften dan patiënten die korter behandeld werden.
conclusie Voor het interpreteren van rom-uitkomsten bij patiënten met epa is het nodig om rekening te houden met kenmerken van patiënten en de duur van de behandeling.

trefwoorden benchmarking, EPA, ROM, zorgbehoeften