Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 147 - 152

Korte bijdrage

ROM in de volwassenenpsychiatrie: een evaluatie van meetinstrumenten

V.J.A. Buwalda, M.A. Nugter, S.Y. van de Brug, S. Draisma, J.H. Smit, J.A. Swinkels, W. van Tilburg

achtergrond Er is behoefte aan een evaluatie van de momenteel meest gebruikte rom-instrumenten in de Nederlandse psychiatrie voor ernstige en niet ernstige psychiatrische aandoeningen.
doel Een overzicht geven van kenmerken en kwaliteit van instrumenten.
methode Middels een literatuurstudie werden 6 instrumenten geselecteerd die we beschrijven aan de hand van psychometrie, praktische en klinische kenmerken.
resultaten De meeste instrumenten zijn geschikt en hebben voldoende kwaliteit.
discussie De vraag is welke combinatie de meeste toekomst heeft voor zowel ernstige als niet ernstige psychiatrische aandoeningen.


trefwoorden psychometrische kwaliteit, ROM-meetinstrumenten