Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 135 - 139

Korte bijdrage

ROM en positie van de zorgverzekeraars

R. Laane, R. Luijk

achtergrond Tot 2008 vielen de vergoedingen van de geestelijke gezondheidszorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). Zorgverzekeraars beschouwden de ggz als een ‘black box’. Toen in 2008 de ggz overgeheveld werd naar de basisverzekering werden zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de inkoop hiervan. In hetzelfde jaar startte de ggz met het meten van effect van de behandeling via routine outcome monitoring (rom) om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
doel Verhelderen op welke manier zorgverzekeraars gebruikmaken van rom.
methode Beschrijven van de ontwikkelingen op dit gebied.
resultaten De feedback die rom oplevert, stelt behandelaren in staat de behandeling te verbeteren. In aanvulling hierop wordt het voor ggz-organisaties ook mogelijk om op geaggregeerd niveau kwaliteit te verbeteren en zichzelf met anderen te vergelijken. Op een nog hoger niveau kan rom voor zorgverzekeraars ook kwaliteitsinformatie bieden in combinatie met de Consumer Quality Index (cqi) en kunnen er landelijke benchmarks worden uitgevoerd. Om de interpretatie van deze rom-gegevens mogelijk te maken richtten de zorgverzekeraars een onafhankelijke stichting op, waaraan sinds 2010 ook ggz Nederland deelneemt.
conclusie ROM biedt voor behandelaren een middel tot kwaliteitsverbetering en voor verzekeraars een middel om uitspraken te kunnen doen over kwaliteit van de ggz op geaggregeerd niveau.

trefwoorden benchmark, Consumer Quality Index, routine outcome monitoring, zorgverzekeraar