Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 129 - 134

Korte bijdrage

Subjectiviteit bij de interpretatie van het grafisch scoreverloop op monitorinstrumenten

A. Hafkenscheid

achtergrond Systemen voor routinematig monitoren leveren doorgaans feedback in de vorm van grafieken. Het interpreteren van grafieken stelt veel behandelaars voor problemen.
doel Behandelaars bewust maken van de onvermijdelijke subjectiviteit bij het interpreteren van de grafieken.
methode Aan de hand van een casus bespreken van het ‘objectieve’ grafisch scoreverloop voor achtereenvolgende behandelcontacten op twee monitorinstrumenten en dit relateren aan het commentaar van de patiënt op de teruggekoppelde scores en scoreverschillen.
resultaten Interpretaties van het scoreverloop op monitorinstrumenten bleken afhankelijk te zijn van de toelichting op de scores door de patiënt.
conclusie Routinematig monitoren is een subjectieve aangelegenheid en maakt de zorgverlening binnen de ggz hoogstens iets transparanter en uniformer

trefwoorden grafieken, routine outcome monitoring, subjectiviteit