Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 89 - 93

Gevalsbeschrijving

De ADD-psychose: behandeling met antipsychotica én methylfenidaat?

J.D. Blom, J.J.S. Kooij

Twee patiënten met een psychotische stoornis die tevens voldeden aan de diagnostische criteria voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) werden behandeld met antipsychotica en methylfenidaat. De eerste patiënt bleef jarenlang stabiel op deze combinatiebehandeling, terwijl de tweede na enkele maanden psychotisch decompenseerde nadat hij de dosis methylfenidaat had verhoogd en cocaïne was gaan gebruiken. Aan de hand van deze twee gevalsbeschrijvingen bespreken wij de literatuur over de add-psychose en geven adviezen voor de specialistische behandeling van dit zeldzame ziektebeeld.

 

 

trefwoorden ADD-psychose, ADHD, schizofrenie