Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 81 - 87

Korte bijdrage

Psychofarmacaverstrekkingen op Bonaire

L. de Jonge, A.M.A. Langenburg, J.G. Ensing, C.M. Boek, N. Pras, A.J.M. Loonen

achtergrond Behalve over Curaçao is er tot nu toe weinig bekend over de psychische stoornissen en het daaraan gerelateerde psychofarmacagebruik op de Nederlandse Antillen.
doel In kaart brengen van psychofarmacaverstrekkingen aan inwoners van Bonaire in 2009.
methode Retrospectieve analyse van de verstrekkingen door de apotheken van Bonaire. Onderzocht werd het aantal verstrekkingen van benzodiazepinen en verwante verbindingen, antipsychotica, lithium, antidepressiva, adhd- en narcolepsiemedicatie. Voor de antipsychoticum- en antidepressivumverstrekkingen werd ook de leeftijdsverdeling onderzocht onder de ontvangers. Daarnaast werd voor deze groepen in kaart gebracht of de verstrekkingen éénmalig/ weinig frequent of regelmatig waren en of de verstrekkingen voor kortdurend of langdurig gebruik waren.
resultaten Aan 18,37% (n = 2365) van de inwoners van Bonaire werd in 2009 ten minste éénmaal een psychofarmacon verstrekt door de apotheek. Vooral de benzodiazepinen en verwante verbindingen werden veel verstrekt.
conclusie Aan bijna 1 op de 5 inwoners van Bonaire werd in 2009 ten minste eenmalig een psychofarmacon verstrekt.

trefwoorden Bonaire, gebruikersstudie, psychofarmaca