Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 75 - 80

Korte bijdrage

Aandachtspunten voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis

A. Dols, H. van Gerven, F. Oostervink, S. Schouws, I. Tolner, R.W. Kupka, M.L. Stek

achtergrond Onderzoek naar behandelingsmogelijkheden van ouderen met een bipolaire stoornis is relatief schaars. Adviezen in de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis zijn grotendeels afgeleid van die bij jongere volwassenen.
doel Benoemen van specifieke aandachtspunten voor behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis.
methode De werkgroep Ouderen van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen identificeerde specifieke aandachtspunten op basis van ervaring en beschikbare literatuur.
resultaten De werkgroep formuleerde adviezen voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis. Deze betroffen farmacotherapie, somatische comorbiditeit, cognitieve stoornissen en psychosociale ondersteuning.
conclusie Bij behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis kan de richtlijn Bipolaire Stoornissen op hoofdlijnen gevolgd worden, mits men rekening houdt met een aantal voor deze doelgroep specifieke aandachtspunten.

trefwoorden behandeling, bipolaire stoornis, ouderen