Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 59 - 69

Overzichtsartikel

Frailty; een kwetsbaar begrip

R.M. Collard, R.C. Oude Voshaar

achtergrond Frailty kan worden beschouwd als een toestand waarbij de reservecapaciteit van verschillende fysiologische systemen tot een kritisch minimum is gedaald, waardoor kleine verstoringen kunnen leiden tot de ontwikkeling van ernstige gezondheidsproblemen.
doel Een overzicht bieden van de verschillende operationalisaties van het concept ‘frailty’ en beschrijven van de relatie tussen frailty en psychiatrische stoornissen.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, Psycinfo en cinahl tot oktober 2010.
resultaten In totaal vonden we 35 operationalisaties van het concept ‘frailty’; 4 enkelvoudige metingen als proxy voor frailty (zoals spierkracht), 18 syndroomdiagnoses waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen enkelvoudige (n = 5) en meervoudige syndroomdiagnoses (n = 13) en 13 dimensionele operationalisaties met behulp van meetinstrumenten. Slechts 6 studies beschreven de relatie tussen frailty en psychiatrische stoornissen. Hieruit kwam met name een samenhang met depressie naar voren. Over de richting van dit verband konden geen uitspraken worden gedaan.
conclusie Er bestaat geen consensus over het operationaliseren van het concept ‘frailty’. Voor gerontopsychiatrisch onderzoek bevelen wij een syndroomdiagnose op basis van enkel biomedische criteria (fysieke frailty) aan, om de relatie met psychiatrische stoornissen en onderliggende verouderingsmechanismen adequaat te kunnen ontrafelen.

trefwoorden definitie, frailty, psychiatrische stoornissen