Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 51 - 58

Overzichtsartikel

Disulfiram als behandeling voor cocaïneafhankelijkheid

I. De Mulder, G. Dom

achtergrond De huidige omvang van cocaïnemisbruik en –afhankelijkheid vormt een belangrijk maatschappelijk en medisch probleem. De behandeling van cocaïneafhankelijkheid bestaat momenteel voornamelijk uit psychosociale en psychotherapeutische interventies. Een effectieve farmacotherapeutische behandeling is, ondanks de noodzaak ervan, nog niet voorhanden. Recent zijn er in toenemende mate aanwijzingen gevonden dat disulfiram (dsf) cocaïnegebruik reduceert bij cocaïneafhankelijke patiënten.
doel Onderzoeken van de doeltreffendheid van disulfiram bij de behandeling van cocaïneafhankelijkheid.
methode Literatuuronderzoek in PubMed naar gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct’s) met disulfiram als behandeling voor cocaïneafhankelijkheid.
resultaten Zes rct’s werden gevonden. Alle toonden een positief effect op primaire cocaïne-uitkomstmaten. De kwaliteit van deze studies is echter sterk wisselend, vooral wat betreft de omvang en samenstelling van de onderzochte groepen. Het gunstige effect van disulfiram bleek onafhankelijk van al dan niet bijkomend alcoholmisbruik. De neurobiologische verklaring kan liggen in het inhibitiemechanisme van dopaminebètahydroxylase, dat leidt tot lagere concentraties norepinefrine.
conclusie Disulfiram lijkt waardevol bij de behandeling van cocaïneafhankelijkheid. De resultaten dienen evenwel met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd gezien de kleine omvang van de onderzochte groepen. Verder onderzoek ter bevestiging van deze eerste positieve resultaten is dus zeker aangewezen.

trefwoorden cocaïneafhankelijkheid, disulfiram