Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 17 - 26

Oorspronkelijk artikel

Opzet van de bevolkingsstudie NEMESIS - 2 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2

R. de Graaf, M. ten Have, S. van Dorsselaer

achtergrond De longitudinale epidemiologische bevolkingsstudie Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (nemesis-2) is een herhaling van de eerste studie uitgevoerd in 1996-1999, en is uitgebreid met nieuwe onderwerpen zoals externaliserende stoornissen.
doel Beschrijven van doelstellingen en opzet van nemesis-2, vooral van de eerste meting. De belangrijkste doelstellingen van nemesis-2 waren: actuele gegevens te verkrijgen over prevalentie, incidentie, beloop en gevolgen van psychische aandoeningen, en hiermee samenhangende factoren, en trends te bestuderen van de psychische gezondheidstoestand en het zorggebruik van de bevolking van 18-64 jaar.
methode Face-to-face-interviews werden uitgevoerd (november 2007-juli 2009) met het ‘Composite International Diagnostic Interview 3.0’.
resultaten De respons was 65,1% (n = 6646). De respondenten waren redelijk representatief voor de bevolking, maar jongeren waren wat ondervertegenwoordigd. Twee vervolgmetingen zijn gepland met drie jaar tussen de metingen. In november 2010 startte de tweede meting.
conclusie Een kwalitatief goede dataset is opgebouwd waarmee in de toekomst verschillende onderwerpen over psychische gezondheid kunnen worden bestudeerd.

trefwoorden algemene bevolkingsstudie, design, epidemiologie, longitudinaal