Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1

Redactioneel

P.N. van Harten

Magie, chemie en psychiatrie, 3 - 5

Redactioneel

P.N. van Harten

Het tijdschrift in 2011, 7 - 8

Oorspronkelijk artikel

J.M. Voermans, H.L. Van, J. Peen, M.W. Hengeveld

Het bespreken van seksuele problemen door psychiaters en aiossen, 9 - 16

Oorspronkelijk artikel

R. de Graaf, M. ten Have, S. van Dorsselaer

Opzet van de bevolkingsstudie NEMESIS - 2 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2, 17 - 26

Oorspronkelijk artikel

R. de Graaf, M. ten Have, C. van Gool, S. van Dorsselaer

Prevalentie van psychische aandoeningen en trends van 1996 tot 2009; resultaten van NEMESIS-2, 27 - 38

Overzichtsartikel

C.L.A. Vandenbroucke, L. Gabriëls

Besluitvormingsproces bij obsessieve-compulsieve stoornis, 39 - 49

Overzichtsartikel

I. De Mulder, G. Dom

Disulfiram als behandeling voor cocaïneafhankelijkheid, 51 - 58

Overzichtsartikel

R.M. Collard, R.C. Oude Voshaar

Frailty; een kwetsbaar begrip, 59 - 69

Commentaar

M. Olde Rikkert

‘Kwetsbaarheid’ in de ouderenpsychiatrie: kansrijke en veelkleurige innovatiebron, 71 - 73

Korte bijdrage

A. Dols, H. van Gerven, F. Oostervink, S. Schouws, I. Tolner, R.W. Kupka, M.L. Stek

Aandachtspunten voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis, 75 - 80

Korte bijdrage

L. de Jonge, A.M.A. Langenburg, J.G. Ensing, C.M. Boek, N. Pras, A.J.M. Loonen

Psychofarmacaverstrekkingen op Bonaire, 81 - 87

Gevalsbeschrijving

J.D. Blom, J.J.S. Kooij

De ADD-psychose: behandeling met antipsychotica én methylfenidaat?, 89 - 93

Referaat

D. Cohen

Mortaliteit bij antipsychoticagebruik, 95 - 96

Ingezonden brief

W. van Hezewijk

Reactie op ‘Beter worden doe je thuis’ (1), 97 - 98

Ingezonden brief

R. van Veldhuizen

Reactie op ‘Beter worden doe je thuis’ (2), 98 - 100

Ingezonden brief

A. Boon, A. de Haan, S. de Boer

Reactie op ‘Contact met de jeugd-ggz is een zaak van culturele én sociaaleconomische verschillen’, 101 - 103

Ingezonden brief

H. Koers

Reactie op ‘Acute ingrijpmedicatie’, 103 - 104