Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 12, 927 - 934

Essay

Antigone: broer, zus en de spanning van hun relatie

F. Boer, W. Rodenhuis

achtergrond Ofschoon Sofokles’ tragedie Antigone bijna 2500 jaar geleden voor het eerst werd opgevoerd, blijkt dit drama nog altijd een breed publiek te raken en te inspireren.
doel Verkennen van het conflict tussen het privédomein en het publieke domein op erotisch gebied.
methode Literatuuronderzoek en eigen interpretatie.
resultaten Antigone laat zich op vele manieren lezen en vertolken. Het stuk wordt vaak gelezen als een spel over de positie van de vrouw. In de meeste interpretaties staat het conflict tussen loyaliteit aan de staat en loyaliteit aan de familie centraal. Wij betogen dat het conflict tussen het privédomein en het publieke domein zich in deze tragedie ook afspeelt op erotisch gebied. Seksuele gevoelens voor een broer bemoeilijken voor een meisje de stap naar een seksuele partner buiten het gezin.
conclusie Onze lezing van Antigone, gericht op het conflict tussen broer en zus op erotisch gebied, biedt verdieping van onze kennis van seksueel contact tussen siblings.

trefwoorden Antigone, Griekse tragedie, incest, seksualiteit, siblings, Sofokles