Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11, 825 - 839

Essay

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: 140 jaar laveren tussen differentiatie en integratie

J.L.M. Vos

achtergrond Het interne functioneren en het maatschappelijk optreden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben de laatste twee decennia ingrijpende wijzigingen ondergaan. Het 140-jarig bestaan van de vereniging is een goede aanleiding voor een historische terugblik.
doel Een overzicht geven van de betekenis van de NVvP voor de psychiatrie, voor de psychiater en voor de psychiatrische zorg en van de continuïteiten en veranderingen daarin.
methode Bestuderen van primaire bronnen (verenigingsarchief) en van aanvullende literatuur.
resultaten Gezien de vakinhoudelijke en beroepsmatige heterogeniteit van de NVvP mag het een klein wonder heten dat de vereniging, behalve in het geval van de neurologen, nooit echte afsplitsingen heeft gekend.
conclusie Gedurende haar gehele bestaan vormde de medisch-wetenschappelijke identiteit van de NVvP de belangrijkste samenbindende factor. Biopsychosociaal generalisme gold daarbij als een premisse, al was er in de praktijk sprake van sterke accentverschuivingen.


trefwoorden belangenbehartiging, beroepsopleiding, beroepsorganisatie, Nederlandse psychiaters