Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 779 - 781

Ingezonden brief

Reactie op ‘Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden’

I. Elzakkers