Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 751 - 756

Korte bijdrage

Health 2.0 voor psychiaters

R. Hoekstra

achtergrond Het internet was voorheen vooral eenrichtingsverkeer (1.0), maar in toenemende mate wordt het voor alle internetgebruikers gemakkelijk om onderling te communiceren via het web (2.0).
doel Beschrijven van het concept van Health 2.0 en verkennen van de mogelijkheden van de 2.0-ontwikkeling voor de psychiatrie.
methode Literatuur- en internetonderzoek.
resultaten Health 2.0 maakt het mogelijk dat informatie tussen patiënten en betrokkenen uitgewisseld wordt. Dit gebeurt op zo’n grote schaal dat nieuwe kennis wordt gegenereerd. Toepassing hiervan zal de verhouding tussen arts en patiënt veranderen. De regie komt meer bij de patiënt te liggen. Het interactieve en open karakter van internet leidt tot nieuwe discussies, maar kan ook de psychiatrische zorg ten goede komen.
Conclusie Voor psychiaters is Health 2.0 een belangrijke ontwikkeling.

trefwoorden internet, technologie, zelfmanagement