Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 739 - 749

Essay

Biologie en psychiatrie: ethische aspecten van de preventie van antisociaal gedrag bij kinderen

D. Horstkötter, R.L.P. Berghmans, J. Slatman, G. de Wert

achtergrond Genetisch en neurobiologisch onderzoek naar het ontstaan van antisociaal gedrag spelen een steeds belangrijker rol in de forensische psychiatrie.
doel Bijdragen aan ethische en maatschappelijke reflectie op de mogelijke consequenties van dergelijk onderzoek voor de preventie van antisociaal gedrag.
methode Een ethische analyse waarin wij met de concepten ‘geïnformeerde toestemming’ en ‘best-interests’ onderzoeken met wie en met welke belangen rekening gehouden moet worden bij de toepassing van mogelijke nieuwe preventiemaatregelen.
resultaten Het is belangrijk om te differentiëren tussen verschillende mogelijke doel­groepen. Vanuit ethisch oogpunt maakt het verschil of het gaat om vroege herkenning en preventieve ingrepen bij kinderen zonder symptomen, maar met een verhoogd risico, om de (sub) typering en preventieve behandeling van kinderen met al bestaande relevante gedragsproblemen, of om de behandeling van kinderen met een antisociale gedragsstoornis van wie de ouders de kinderpsychiater om hulp vragen.
conclusie Vanuit ethisch oogpunt is het van secundair belang of preventieve maatregelen gebaseerd zijn op genetisch en neurobiologisch dan wel op sociaal en psychologisch onderzoek. Belangrijker is om te bepalen op wie zij gericht zijn en hoe met preventie om wordt gegaan

trefwoorden antisocial behaviour, children, ethics, genomics, neurobiology, prevention