Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 705 - 713

Oorspronkelijk artikel

Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van de HCR-20

N. Mudde, H. Nijman, W. van der Hulst, J. van den Bout

achtergrond Een substantieel deel van forensisch psychiatrische patiënten vertoont ook tijdens klinische opname agressief gedrag. Risicotaxatie kan daarom mogelijk niet alleen belangrijk zijn om de recidiverisico’s na behandeling in te schatten, maar misschien ook ter bescherming van het personeel worden ingezet.
doel Onderzoeken in hoeverre scores op de Historical Clinical Risk Management-20 (hcr-­20) agressief gedrag tijdens opname op een forensisch psychiatrische afdeling kunnen ‘voorspellen’.
methode In totaal werden 102 patiënten geïncludeerd voor analyse. Van deze 102 patiënten hadden 43 patiënten tussen januari 2005 en augustus 2008, 174 agressieve incidenten veroorzaakt. De incidenten werden geregistreerd aan de hand van de Staff Observation Aggression Scale – Revised (soas-r).
resultaten De groep patiënten betrokken bij één of meerdere agressieve incidenten bleken gemiddeld hogere hcr-20-scores te hebben dan patiënten die niet betrokken waren bij agressieve incidenten. De auc-waarde van de hcr-20-totaalscore was 0,70 voor het voorspellen van agressie. Logistische-regressieanalyse suggereerde dat met name de hcr-20-items betreffende impulsiviteit (item C4) en reactie op behandeling (item C5), het vertonen van agressief gedrag op de afdeling goed kunnen voorspellen.
conclusie De hcr-20 blijkt bij deze forensische populatie agressief gedrag tijdens de behandeling tot op zekere hoogte te kunnen voorspellen. Deze resultaten komen overeen met eerdere, vergelijkbare onderzoeken waar het de validiteit van de hcr-20 betreft om de kansen op hernieuwd gewelddadig of crimineel gedrag na ontslag van de patiënt te kunnen inschatten.

trefwoorden agressie, forensische psychiatrie HCR-20, SOAS-R