Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 695 - 703

Oorspronkelijk artikel

Eetstoornissen op het internet; een onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandstalige websites

S. Perdaens, G. Pieters

achtergrond Het internet is een belangrijk medium voor mensen die op zoek zijn naar gezondheidsinformatie. Zoals het aantal internetgebruikers stijgt, zo neemt ook het aantal personen dat via het internet op zoek gaat naar gezondheidsinformatie en -diensten toe. De laatste jaren is er meer onderzoek gebeurd naar de kwaliteit van websites over gezondheidsinformatie.
doel Inventariseren van de kwaliteit van Nederlandstalige websites over eetstoornissen. Proberen een representatief beeld te krijgen van het Nederlandstalige informatieaanbod dat elke ‘gewone’ internetgebruiker krijgt die meer wil weten over eetstoornissen.
methode Nederlandstalige websites over eetstoornissen werden met de zoekmachine Google (Belgische Nederlandstalige versie) opgespoord en nadien bezocht, geëxploreerd en geïnventariseerd. Vervolgens onderzochten we de kwaliteit van deze sites op basis van een zelf opgesteld scoringsformulier, het Scoringsformulier van Kwaliteit van Websites over Eetstoornissen (skwe). Daarnaast werd de kwaliteit ook beoordeeld met een uit de literatuur zinvol gebleken instrument, namelijk de discern-vragenlijst.
resultaten Van de 141 sites die we vonden via de zoekmethode, voldeden er 24 aan onze inclusiecriteria. Uit de resultaten van het skwe en de discern bleek dat de kwaliteit van de websites wisselde. Met de door ons gebruikte zoektermen werden geen pro-ana- of pro-miawebsites gevonden.
conclusie Het Nederlandstalige informatieaanbod op websites over eetstoornissen is nog niet optimaal. In overeenstemming met voorgaand onderzoek blijken sitekenmerken geen goede predictoren voor de kwaliteit van de inhoud. Het skwe en de discern blijken wel potentiële instrumenten om een onderscheid te maken tussen goede en slechte websites.

trefwoorden eetstoornissen, internet, kwaliteit van informatie, websites