Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 8, 543 - 550

Essay

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus

A.P. de Boer, T.I. Oei

achtergrond Het Nederlandse rechtsstelsel staat, onder strenge voorwaarden, hulp bij zelfdoding toe bij psychiatrische patiënten, maar de materie blijft controversieel. Veel psychiaters zijn huiverig om deze hulp te verlenen door onbekendheid met de te volgen procedure en de criteria voor verantwoord handelen.
doel Overzicht verschaffen van de te volgen procedure en de relevante ijkpunten, wanneer een psychiater een verzoek om hulp bij zelfdoding in overweging neemt.
methode Analyseren van wetgeving, rechtspraak en medische ethiek en van bijzondere problemen die zich voordoen in het geval van psychiatrische patiënten.
resultaten Wij beschrijven de ontwikkelingen in wetgeving en psychiatrische praktijk naar grotere erkenning van de autonomie van de patiënt. De beoordeling van de wilsbekwaamheid en van de uitzichtloosheid van ondraaglijk lijden staan centraal bij de besluitvorming.
conclusie Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie zal vaker kunnen worden geboden, nu procedures en ijkpunten beschikbaar zijn gekomen die in overeenstemming zijn met het rechtsstelsel.

trefwoorden euthanasie, hulp bij zelfdoding door artsen, ondraaglijkheid, uitzichtloosheid, wilsbekwaamheid