Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7, 404 - 415

Overzichtsartikel

Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden

A.M. Ruissen, G. Meynen, G.A.M. Widdershoven

achtergrond Geïnformeerde toestemming, een centraal begrip in de arts-patiëntrelatie, is alleen geldig als deze gegeven wordt door een wilsbekwame patiënt.
doel Een overzicht krijgen over de stand van zaken betreffende het begrip ‘wilsbekwaamheid’ in de psychiatrie.
methode Internationaal literatuuronderzoek en het bestuderen van relevante stukken, zoals Nederlandse wetteksten en handboeken.
resultaten In de literatuur zijn wel beoordelingscriteria te vinden en ook randvoorwaarden, maar een precieze definitie ontbreekt. Een aantal perspectieven op wilsbekwaamheid passeert de revue. Debatten over verschillende conceptualisaties van het begrip, met name voor de psychiatrie, zijn nog in volle gang. Er zijn allerlei instrumenten ontwikkeld om de wilsbekwaamheid te beoordelen; de bekendste is de MacArthur Competence Assessment Tool (Maccat).
conclusie De verschillende perspectieven op wilsbekwaamheid zijn te verdelen in een cognitief perspectief, een perspectief met aandacht voor emoties en een waardeperspectief. Meer onderzoek is nodig om de conceptuele discussie relevant te maken voor de psychiatrische praktijk.

trefwoorden emoties, MacCAT, waarden, wilsbekwaamheid, wilsonbekwaamheid