Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 669 - 675

Korte bijdrage

Ouderen met schizofrenie: prevalentie en verdeling naar ontstaansleeftijd in een psychiatrisch verzorgingsgebied in Amsterdam

P.D. Meesters, M.L. Stek

achtergrond Oudere patiënten zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschappelijke literatuur over schizofrenie, terwijl het een snel groeiende groep betreft met meerdere specifieke kenmerken. In de Amsterdamse Schizofrenie op Oudere Leeftijd(soul)-studie bestuderen wij het klinisch en sociaal functioneren van een cohort ouderen met schizofrenie.
doel Vaststellen van de 1-jaarsprevalentie van schizofrenie en de verdeling naar ontstaansleeftijd en geslacht bij patiënten vanaf 60 jaar binnen een psychiatrisch verzorgingsgebied.
methode Studie aan de hand van casusregister van ggz-instelling in Amsterdam-Zuid over de periode 1 juli 2007-30 juni 2008.
resultaten De 1-jaarsprevalentie van schizofrenie bedroeg 0,55% (95%-bi: 0,46-0,64). Bij meer dan een van elke drie patiënten ontstond schizofrenie pas na het 40ste jaar. Vrouwen waren oververtegenwoordigd, ook bij patiënten met een vroeg ontstane schizofrenie.
conclusie De gevonden prevalentie voor ouderen met schizofrenie is vergelijkbaar met die voor jongere populaties. Het aanzienlijke aantal patiënten met een late ontstaansleeftijd en de oververtegenwoordiging van vrouwen zijn onderscheidende kenmerken van oudere patiënten met schizofrenie.

trefwoorden ouderen, prevalentie, schizofrenie