Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 601 - 607

Korte bijdrage

Cognitieve stoornissen bij ouderen met een depressie

S. Köhler, F.R.J. Verhey

achtergrond Depressie bij ouderen gaat vaak gepaard met cognitieve stoornissen, waardoor sprake lijkt van (beginnende) dementie. Men verwacht dat de stoornissen weer voorbijgaan wanneer de depressie opklaart, maar dit is mogelijk niet het geval.
doel Geven van een overzicht over recente bevindingen van onderzoek naar cognitieve stoornissen bij depressieve ouderen.
methode Niet-systematisch overzicht van relevante literatuur.
resultaten De cognitieve stoornissen van ouderen met een depressie zijn meestal van blijvende aard en niet gerelateerd aan de ernst van de symptomen, remissiestatus of antidepressivagebruik. Beeldvormend onderzoek bij klinische en epidemiologische populaties suggereert dat er hersenpathologische veranderingen van microvasculaire genese aan ten grondslag liggen. Een deel van deze mensen heeft een verhoogd risico op dementie.
conclusie De trias depressie-cognitieve stoornissen-vasculaire ziekte wijst op een verhoogd risico op dementie, al dan niet gecombineerd met reeds aanwezige neurodegeneratieve en neuro­inflammatoire afwijkingen. De behandeling van vasculaire problemen bij ouderen met een depressie is derhalve een veelbelovend aanknopingspunt voor de selectieve preventie van dementie. 

trefwoorden cognitie, depressie, ouderen, vasculair