Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 8, 555 - 559

Gevalsbeschrijving

Periorbitaal oedeem en therapieresistente hypertensie als zeldzame bijwerkingen van clozapine

A.J.E. Visscher, D. Cohen

Een 49-jarige man had sinds 10 jaar schizofrenie van het paranoïde type, waarvoor hij tweemaal werd ingesteld op clozapine. Hoewel dit effectief was tegen zijn psychose, kreeg patiënt bij herhaling periorbitaal oedeem, wat hem deed verzoeken om een ander antipsychoticum. Daarnaast bemoeilijkte gebruik van clozapine regulering van zijn hypertensie. Een mogelijke verklaring voor beide verschijnselen zou blokkade van de renale D4-receptor door clozapine kunnen zijn, die normaliter een natriuretisch en diuretisch effect heeft. Gezien de relatief hoge, maar onderbelichte incidentie van hypertensie bij clozapinegebruik (4%), adviseren wij een somatische screeningsschema voor de klinische praktijk.

trefwoorden clozapine, hypertensie, periorbitaal oedeem