Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7, 465 - 465

Seksuele geweld en levensdelicten

Forensische psychiatrie

Seksuele, geweld- en levensdelicten. Psychopathologie van daders

Declercq, F. (Red.)

Acco Uitgeverij, Leuven 2008 318 pagina’s, isbn 978-90-334-6859-9, € 32,-

In de reeks ‘psychoanalyse in tijden van wetenschap’ gaat het hier om het vijfde deel, verzorgd door de Gentse tak van het forensisch psychiatrisch/psychologisch landschap, met psychodynamische inslag, oftewel het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. Deze groep organiseerde onder meer een congres te Gent in oktober 2010 getiteld ‘Just care’, waarbij de nadruk lag op de raakpunten van justitie en hulpverlening.

Met dit boek leren we de groep duidelijk kennen als sterk psychodynamisch gefundeerd, maar evengoed op wetenschappelijk onderzoek gericht. Juist deze combinatie maakt het boek erg volledig en ook vlot toegankelijk voor een breed publiek. Grosso modo worden twee delen onderscheiden, met in een eerste deel de daderprofielen en in een tweede deel meer aandacht voor expertise binnen en buiten de gevangenis. Daarmee komt meteen ook het doelpubliek van het boek in beeld, te weten de psychosociale diensten (psd’s) en experts.

Wat de daderprofielen betreft, gaat er veel aandacht naar seksuele delinquenten en naar gewelddadige elementen van criminaliteit. De onderliggende dynamiek van daders wordt voornamelijk vanuit psychodynamisch oogpunt belicht, maar evengoed gaat er aandacht naar de klassiekere classificaties van seksuele delinquenten of ook van psychopathie en psychotische stoornissen in relatie tot geweld.

De verscheidene hoofdstukken lezen vlot, zijn duidelijk geordend en vooral erg volledig. Ietwat geïsoleerd bevat het eerste deel ook een hoofdstuk gewijd aan geheugen en amnesie. Hoewel dit niet helemaal aansluit bij de profilering, past dit volledig binnen het nut van het boek voor expertisewerk.

Het tweede deel, de medico- en psychosociale aanwezigheid binnen de gevangenissen, bevat slechts twee hoofdstukken. Beide werden geschreven door leden van de centrale psd. Het eerste hoofdstuk geeft vooral een goed overzicht van het huidige landschap en aanbod van expertise en zorg binnen de gevangenissen, waar in een tweede deel de plaats van zorg en expertise in een breder kader wordt geplaatst, bijvoorbeeld historisch en ook wel meer filosofisch.

Het boek biedt een volledig, Nederlandstalig en vlot leesbaar overzicht van de meeste aspecten van seksuele en gewelddadige delinquenten op een sterk gestructureerde manier. De hele opbouw bevordert snel opzoekwerk. Het is gericht op iedereen die werkzaam is binnen het veld van de expertise en het boek heeft zijn weg ondertussen ook wel al gevonden naar de meeste psd’s in Vlaanderen.

T. Marquant