Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7, 419 - 424

Overzichtsartikel

Psychiatrische diagnostiek via de telefoon?

L. Hoek, J.E. Hovens

achtergrond Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van telefonische interviews, waarbij de suggestie is dat deze nagenoeg dezelfde waarde hebben als het face-to-face-interview.
doel Bespreken van de literatuur over het psychiatrisch onderzoek bij de depressieve stoornis zonder persoonlijk contact tussen onderzoeker en patiënt.
methode We zochten naar literatuur via PubMed en de sneeuwbalmethode, waarbij faceto- face-interviews werden vergeleken met telefonische interviews. We beperkten ons daarbij tot de diagnostiek van depressieve symptomen.
resultaten Diagnostiek via de telefoon heeft voordelen, maar bij psychiatrische diagnostiek ook belangrijke nadelen. Visuele cues ontbreken, terwijl deze niet gemist mogen worden om een juiste diagnose te kunnen stellen.
conclusie Persoonlijk contact met de psychiater blijft de gouden standaard om diagnostiek te kunnen verrichten binnen de psychiatrie.


trefwoorden face-to-face-interview, psychiatrische diagnostiek, telefonisch interview