Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7, 452 - 452

Mindfulness bij volwassenen

Mentale retardatie en ontwikkelingsstoornissen

Mindfulness bij volwassenen met autisme. Een wegwijzer voor hulpverleners en mensen met ASS

Spek, A.

Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2010 192 pagina’s, ISBN 978-90-79729-33-3, € 22,50

Dit is een aantrekkelijk gepresenteerd, vlot geschreven en handzaam werkboek voor mensen met een autismespectrumstoornis (ass) die overwegen mindfulness te gaan doen, op eigen houtje of in het kader van een mindfulnesstraining. Het is tevens bruikbaar voor hulpverleners die patiënten met ass daarbij willen begeleiden en kan zeker ook verrijkend zijn voor naasten van de doelgroep die hun naaste willen begrijpen en ondersteunen. Dit laatste vooral dankzij de vlot en toegankelijk geschreven hoofdstukken in het eerste deel, over uitingsvormen van autisme en de wijze waarop mindfulness daarbij nuttig kan zijn.

Na het inleidende deel wordt op toegankelijke en gestructureerde wijze aandacht besteed aan de voorbereiding: een toelichting over de begrippen ‘aandacht’, ‘acceptatie’, ‘doe-modus’ en ‘zijn-modus’ wordt gevolgd door twee hoofdstukken die de lezer door de besluitvorming omtrent wel of niet starten met een training en de keuze tussen een aantal mogelijke trajecten heen leiden.

Daarna volgt een overzicht van de verschillende mogelijke werkvormen waarbij telkens doel, werkwijze, tips en valkuilen overzichtelijk worden neergezet, gevolgd door een kader met ervaringen van mensen met autisme die deze vorm uitgeprobeerd hebben. Dat daarbij ook telkens een negatieve ervaring geciteerd wordt, schept ruimtevoor het zoeken naar alternatieve opties. In het laatste deel, het protocol voor hulpverleners, wordt de training sessie per sessie beschreven.

Je wordt in dit boek als lezer op een prettige manier bij de hand genomen in de verkenning vaneen nog onbekende en mogelijk verwarrende therapievorm. Daarbij is de toonzetting mild en zijn taalgebruik en schrijfstijl helder en concreet, aansluitend bij de doelgroep. De links tussen de teksten de (leuke en vaak grappige) illustraties worden herhaaldelijk expliciet gemaakt. Veel aandacht wordt besteed aan motivatie en bij de betreffende doelgroep te verwachten valkuilen (zoals te lang doorgaan), waarbij het gebruik van keuzemomenten en het opnoemen van alternatieve opties prettig aanvoelt en goed gekozen voorbeelden de lezer met een ass helpen zich een beeld te vormen van hetgeen de training kan opleveren, maar ook welke investering deze met zich meebrengt.

Verwijzingen naar de website die de training ondersteunt, nodigen uit om het te gaan proberen en in het besluitvormingshoofdstuk word je uitgenodigd een keuze te maken tussen een strak geprotocolleerde aanpak of een benadering door middel van capita selecta.

P.M.F.J.J. Knapen