Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7

Redactioneel

S.J. Claes

Het vrije brein?, 389 - 391

Oorspronkelijk artikel

G.F. Koerselman, J.H. Smit, W. van Tilburg

Een onderzoek naar arbeidssatisfactie onder Nederlandse psychiaters, 393 - 403

Overzichtsartikel

A.M. Ruissen, G. Meynen, G.A.M. Widdershoven

Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden, 404 - 415

Commentaar

C.F.A. Milders

Rechtdoen aan complexiteit; het begrip ‘wilsbekwaamheid’, 415 - 417

Overzichtsartikel

L. Hoek, J.E. Hovens

Psychiatrische diagnostiek via de telefoon?, 419 - 424

Essay

R. Kahn

De oorlog van Bastiaans; een ontnuchterende spiegel, 425 - 428

Ingezonden brief

M. Morrens, D. Schrijvers, B. Sabbe

Reactie op ‘Katatonie meten: welke schaal te kiezen?’, 499 - 501

Verbeteringen

verbetering, 502 - 502

Boekbesprekingen