Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 5, 299 - 303

Gevalsbeschrijving

Door aripiprazol geïnduceerd parkinsonisme bij een 64-jarige patiënte met een bipolaire stoornis

P. de Schutter, F. Bouckaert, J. Peuskens

Bij een 64-jarige patiënte met een bipolaire stoornis ontwikkelde zich parkinsonisme 18 dagen nadat behandeling met aripiprazol was begonnen; 26 dagen na het staken van aripiprazol was het parkinsonsyndroom volledig verdwenen. Aripiprazol wordt meestal in verband gebracht met een lage incidentie van extrapiramidale symptomen. De pathofysiologie van parkinsonisme bij aripiprazol is nog onduidelijk.

trefwoorden aripiprazol, ouderen, parkinsonisme