Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 4, 255 - 257

Ingezonden brief

Reactie op ‘Typische en atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie: is er verschil in neurocognitie?’

T. van Oeffelt