Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 4, 245 - 250

Gevalsbeschrijving

Een kunstenaar met neurolues en aids

J.M.W. Segers-van Rijn, J.D. Blom

samenvatting
Neurolues is een neuropsychiatrische aandoening die ernstig invaliderend kan zijn en fataal kan verlopen, maar die  historisch ook wordt geassocieerd met genialiteit en artistieke inspiratie. Wij zagen een kunstenaar met neurologische en psychiatrische symptomen die niet alleen zijn ziekteverschijnselen, maar mogelijk ook zijn artisticiteit te danken had aan neurolues. Het volledige klinische beeld van neurolues werd geleidelijk duidelijk bij onze patiënt. Daarnaast bleek hij aan aids te lijden. In een laat stadium werd het beeld gecompliceerd door opportunistische infecties en epilepsie. Patiënt overleed uiteindelijk aan de opportunistische infecties, ondanks een optimaal ingezette behandeling.


trefwoorden aids, artisticiteit, lues