Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 4, 239 - 244

Korte bijdrage

Diagnostiek met MINI-plus in de acute psychiatrie

E.M.A. Bohnen, R.F.P. de Winter, E. Hoenkamp

achtergrond Kennis over diagnostische procedures in de acute gesloten psychiatrie is beperkt.
doel De toepasbaarheid van een gestructureerd diagnostisch instrument in deze setting onderzoeken en vergelijken met het klinisch oordeel.
methode Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview-plus afnemen.
resultaten De overeenkomst tussen de mini-plus-diagnose en de klinische werkdiagnose bleek laag en comorbiditeit werd ondergerapporteerd.
conclusie Er is behoefte aan een gestructureerd diagnostisch instrument en er moet aandacht zijn voor klinische diagnostiek in de acute psychiatrie.

trefwoorden acute psychiatrie, diagnostiek, MINI-plus