Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 4, 201 - 210

Oorspronkelijk artikel

De meerwaarde van een somatische screening op een polikliniek psychiatrie

S.N. Swolfs, R.A. Boerkoel, C.A.Th. Rijnders

achtergrond Bij patiënten met psychiatrische symptomen bestaat vaker dan in de algemene populatie somatische problematiek, deels onbekend bij verwijzing. Patiënten opgenomen in een psychiatrische kliniek moeten conform gangbare richtlijnen somatisch worden gescreend. Een aanbeveling over de invulling hiervan bestaat niet voor poliklinische patiënten.
doel Bepalen van de toegevoegde waarde van somatische screening in het onderkennen van somatische problematiek bij nieuw verwezen patiënten binnen een algemene polikliniek psychiatrie in Nederland.
methode In een pilotstudie werden nieuw verwezen patiënten tussen 18 en 65 jaar binnen een polikliniek psychiatrie somatisch gescreend middels beoordeling van verwijsbrief, vragenlijst, interview, standaardbloedonderzoek en indien geïndiceerd aanvullend bloedonderzoek. De screening had meerwaarde wanneer de uitkomst het vervolgbeleid op somatisch en/of psychiatrisch gebied beïnvloedde.
resultaten Bij 62% van de onderzochte patiënten werden één of meer nieuwe ‘aspecten van somatische zorg’ gevonden. Van de in totaal 162 gevonden aspecten was 64% bij verwijzing onbekend. Bij 34% van de patiënten werd met de huisarts overlegd over vervolgbeleid, bij 2% met een medisch specialist en 10% werd verwezen naar een medisch specialist.
conclusie Een gestandaardiseerde somatische screening op een polikliniek psychiatrie heeft duidelijk meerwaarde. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de screeningsinstrumenten en praktische toepasbaarheid te optimaliseren.


trefwoorden polikliniek psychiatrie, somatische problematiek, somatische screening