Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 4

Redactioneel

J. Spijker

Beat the blues, 197 - 199

Oorspronkelijk artikel

S.N. Swolfs, R.A. Boerkoel, C.A.Th. Rijnders

De meerwaarde van een somatische screening op een polikliniek psychiatrie, 201 - 210

Overzichtsartikel

O.A. van den Heuvel, Y.D. Van der Werf, H.J. Groenewegen, E.M.J. Foncke, H.W. Berendse

Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson en de relatie tot andere stoornissen binnen het impulsieve-compulsieve spectrum, 211 - 222

Overzichtsartikel

J. Spijker, W.A. Nolen

Het algoritme voor de biologische behandeling van depressie in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn depressie, 223 - 233

Commentaar

H.G. Ruhé

Algoritmes voor de biologische behandelingen van depressie, 235 - 238

Korte bijdrage

E.M.A. Bohnen, R.F.P. de Winter, E. Hoenkamp

Diagnostiek met MINI-plus in de acute psychiatrie, 239 - 244

Gevalsbeschrijving

J.M.W. Segers-van Rijn, J.D. Blom

Een kunstenaar met neurolues en aids, 245 - 250

Referaat

M.J.A. Tijssen, F.R.J. Verhey

Risico op mishandeling van demente mensen door mantelzorgers en het verband met overbelasting, 251 - 252

Referaat

H.E. Kortrijk, C.L. Mulder

Welke patiënten verlaten assertive community treatment en waarom?, 252 - 253

Ingezonden brief

T. van Oeffelt

Reactie op ‘Typische en atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie: is er verschil in neurocognitie?’, 255 - 257