Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 3, 181 - 187

Gevalsbeschrijving

Twee verdachten met hersenletsel en crimineel gedrag. De bijdrage van de neuroloog aan forensisch psychiatrische diagnostiek

C. Jonker, I. Matthaei, S.N.T.M. Schouws, E.P.K. Sikkens

Er bestaat een groeiende belangstelling voor neurobiologisch onderzoek bij crimineel gedrag. Recent onderzoek onderstreept het belang van de frontaalkwab voor de verwerking van emotionele en sociale informatie en voor het reguleren van het gedrag. Letsel van specifieke frontale structuren in de hersenen kan derhalve leiden tot antisociaal en crimineel gedrag. Bij twee verdachten bleek bij neurologisch onderzoek frontaal hersenletsel te bestaan, dat bijgedragen had aan het criminele gedrag. De neuroloog dient frequenter betrokken te worden bij de forensisch psychiatrische diagnostiek.
 

trefwoorden crimineel gedrag, forensisch psychiatrische diagnostiek, hersenletsel, neurologisch onderzoek