Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 3, 175 - 180

Korte bijdrage

De MiniScan als psychiatrische interventie; pilotonderzoek naar de toegevoegde waarde van een gecomputeriseerd classificatiesysteem

N. Damhuis, H.J.G.M. van Megen, C.F.W. Peeters, M.G. Vollema

achtergrond Psychiatrische classificatie op basis van het klinisch oordeel heeft een lage betrouwbaarheid. Het gebruik van gestandaardiseerde interviews verbetert dit. Als het classificatieproces maximaal gestandaardiseerd wordt, komt dat mogelijk niet alleen de betrouwbaarheid ten goede, maar heeft het mogelijk ook effect op de behandeling.
doel Het effect bepalen van het gebruik van een maximaal gestandaardiseerde en geautomatiseerde classificatieprocedure (de MiniScan) op opnameduur en symptoomverloop.
methode Deelnemers werden verdeeld over een test- en een controlegroep. De testgroep werd geclassificeerd met de MiniScan, de controlegroep op basis van het klinisch oordeel. Opnameduur werd vastgesteld en voor- en nameting werden gedaan met betrekking tot symptomen.
resultaten De inzet van de MiniScan had geen invloed op opnameduur en leek bij te dragen aan een grotere afname van symptomen.
conclusie Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van de MiniScan een bijdrage levert aan symptoomafname.
 

trefwoorden classificatie, meetinstrument, MiniScan, uitkomst