Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 3, 163 - 173

Overzichtsartikel

Gebruik van antipsychotica bij somatoforme stoornissen; een literatuuroverzicht

L. Decoutere, F. Van Den Eede, G. Moorkens, B.G.C. Sabbe

achtergrond Antipsychotica worden vaak voorgeschreven bij de behandeling van somatoforme stoornissen. Een systematisch overzichtsartikel van effectstudies hiernaar ontbreekt echter tot op heden.
doel Nagaan van de wetenschappelijke evidence in verband met gebruik van antipsychotica bij somatoforme stoornissen.
methode Literatuuronderzoek in PubMed met als zoektermen de afzonderlijke somatoforme stoornissen en functionele stoornissen in combinatie met ‘antipsychotic agent’ en met de afzonderlijke antipsychotica.
resultaten L-sulpiride is werkzaam in de behandeling van functionele dyspepsie op basis van vier gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct’s). Er is beperkte evidence voor de effectiviteit van de combinatie flupentixol-melitracen bij functionele dyspepsie en voor die van amisulpride bij glossodynie. De overige artikelen rapporteren een gebrek aan werkzaamheid van antipsychotica (bij stoornis in de lichaamsbeleving) of betreffen methodologisch zwakkere studies, die wel een klein effect suggereren (bij fibromyalgie en bij hypochondrie).
conclusie Uitspraken over de werkzaamheid van antipsychotica bij somatoforme stoornissen moeten gedifferentieerd worden per stoornis. Globaal genomen zijn er weinig rct’s voorhanden en de typische antipsychotica werden methodologisch beter onderzocht dan de atypische antipsychotica. Antipsychotica zijn werkzaam bij functionele dyspepsie.

trefwoorden antipsychotica, behandeling, functionele stoornissen, somatoforme stoornissen