Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 3

Redactioneel

A.F.G Leentjens

Over de inbedding van de ziekenhuispsychiatrie in het ziekenhuis: dreigende eilandvorming?, 141 - 144

Oorspronkelijk artikel

E.J.M. Penterman, J.M.L. Smeets, C.P.F. van der Staak, H. Özer, H.L.I. Nijman

Persoonlijkheidskenmerken van crisisdienstmedewerkers in de ggz, 145 - 151

Overzichtsartikel

K. Lacluyse, L. van Bouwel, H. Demunter, I. Heleven, R. Van Winkel, J. Peuskens, M. De Hert

Klinische beoordeling van sterk verhoogd risico op psychose: overzicht en kritische reflectie, 153 - 162

Overzichtsartikel

L. Decoutere, F. Van Den Eede, G. Moorkens, B.G.C. Sabbe

Gebruik van antipsychotica bij somatoforme stoornissen; een literatuuroverzicht, 163 - 173

Korte bijdrage

N. Damhuis, H.J.G.M. van Megen, C.F.W. Peeters, M.G. Vollema

De MiniScan als psychiatrische interventie; pilotonderzoek naar de toegevoegde waarde van een gecomputeriseerd classificatiesysteem, 175 - 180

Gevalsbeschrijving

C. Jonker, I. Matthaei, S.N.T.M. Schouws, E.P.K. Sikkens

Twee verdachten met hersenletsel en crimineel gedrag. De bijdrage van de neuroloog aan forensisch psychiatrische diagnostiek, 181 - 187

Referaat

J. Vanhauwere, G. Pieters

Preventie van depressie bij adolescenten met verhoogd risico: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie, 189 - 190

Referaat

M.A. van Schijndel, H.J.C. van Marle

Ggz en justitieel systeem als communicerende vaten; over behandelbare gedetineerden, 190 - 191

Ingezonden brief

P.F.J. Schulte

Reactie op ‘Myocarditis en cardiomyopathie; ernstige complicaties van clozapinetherapie’, 193 - 194